มาตราฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
 


ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาฯ [อ่าน 33 คน] เมื่อ 28 ก.พ. 2567
คู่มือแบบประเมิน-ระบบแท่ง [อ่าน 34 คน] เมื่อ 28 ก.พ. 2567
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกัน [อ่าน 36 คน] เมื่อ 28 ก.พ. 2567


แผนพัฒนาบุคลากร ปี 2564 - 2566 [อ่าน 31 คน] เมื่อ 28 ก.พ. 2567


แผนพัฒนาบุคลากร [อ่าน 37 คน] เมื่อ 28 ก.พ. 2567
 
กำลังแสดงหน้า : 1