ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
   
 
   
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ รายงานผลคะแนน ITA.pdf_110624_160858.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 11 มิถุนายน 2567