ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ สารจากผู้บัญชาการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง เนื่องในวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน วันที่ 22 มีนาคม 2567
   
 

 สารจากผู้บัญชาการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง เนื่องในวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน วันที่ 22 มีนาคม 2567

   
 
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 21 มีนาคม 2567