ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)และความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)
   
 
   
 
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2567