อัลบั้มภาพ โครงการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตรการทำไข่อำพัน และไข่เค็มจากตอซังข้าว ประจำปีงบประมาณ 2567
* อัลบั้ม *
โครงการฝึกอบรมอาชีพ  หลักสูตรการทำไข่อำพัน  และไข่เค็มจากตอซ
โครงการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตรการทำไข่อำพัน และไข่เค็มจากตอซ
(จำนวน 38 รูป ชมแล้ว 86 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 มีนาคม 2567
ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2567
ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2567
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 171 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567
โครงการ จิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสม
โครงการ จิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสม
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 34 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบ
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบ
(จำนวน 0 รูป ชมแล้ว 19 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567
โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ
โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ
(จำนวน 0 รูป ชมแล้ว 12 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

โครงการประชุมประชาคมเพื่อทบทวนเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
โครงการประชุมประชาคมเพื่อทบทวนเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 26 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567
โครงการประชุมประชาคมเพื่อทบทวนเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ
โครงการประชุมประชาคมเพื่อทบทวนเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 12 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567
ขอเชิญชวนสวมใส่ผ้าไทยตลอดเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม 2566
ขอเชิญชวนสวมใส่ผ้าไทยตลอดเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม 2566
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 25 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567
โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน
โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 20 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567
โครงการรู้ทันภัยจากสื่อออนไลน์เพื่อสุขภาพกายจิตที่ดี
โครงการรู้ทันภัยจากสื่อออนไลน์เพื่อสุขภาพกายจิตที่ดี
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 11 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

ประชาคมจัดทำแผนพัฒนา พ.ศ. 2566 - 2570
ประชาคมจัดทำแผนพัฒนา พ.ศ. 2566 - 2570
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 14 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567
ประชาคมจัดทำแผนพัฒนา พ.ศ. 2566 - 2570
ประชาคมจัดทำแผนพัฒนา พ.ศ. 2566 - 2570
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 17 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567
โครงการจิตอาสาร่วมใจรักษ์พัฒนา คลองขุนศรี
โครงการจิตอาสาร่วมใจรักษ์พัฒนา คลองขุนศรี
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 12 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567
โครงการทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เน
โครงการทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เน
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 17 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567
วันน้อมรำลึกครบรอบ ๑๐ ปี ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนิน
วันน้อมรำลึกครบรอบ ๑๐ ปี ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนิน
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 12 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเ
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเ
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 13 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567
งานทำบุญถวายภัตตาหารเพล ณ อบต.บางยี่โท
งานทำบุญถวายภัตตาหารเพล ณ อบต.บางยี่โท
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 20 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567
โครงการสวนครัวชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565
โครงการสวนครัวชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 10 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567
โครงการน้ำมันเก่า แลกน้ำมันใหม่ ลดรายจ่าย ใส่ใจสุขภาพและสิ่ง
โครงการน้ำมันเก่า แลกน้ำมันใหม่ ลดรายจ่าย ใส่ใจสุขภาพและสิ่ง
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 11 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567
พิธีมอบสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย
พิธีมอบสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 11 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567
[ 1 ][ 2 ][ 3 ]  >  >>