ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


Untitled Document

หนังสือพิมพ์
โทรทัศน์เมืองไทย

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน


ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง


ผลประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.4 ต.บางยี่โท article
ผลประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.5 ต.แคตก article
ผลประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.2 ต.แคตก article
ผลประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนน คสล. ม.2 ต.ห่อหมก article
ผลประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนน คสล. ม.2 ต.ช่างเหล็ก article
ผลประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนน คสล. ม.1 ต.บางยี่โท article
ผลประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนดิน พร้อมลงลูกรังและฝังท่อระบายน้ำ ม.3 ต.ห่อหมก article
ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 ตำบลบางยี่โท article
ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 ตำบลแคตก article
ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 ตำบลแคตก article
ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) หมู่ที่ 2 ตำบลห่อหมก article
ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) หมู่ที่ 2 ตำบลช่างเหล็ก article
ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ม.1 ต.บางยี่โท article
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนดิน พร้อมลงลูกรังและฝังท่อระบายน้ำ ม.3 ต.ห่อหมก article
สอบราคาจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนนเลียบคลองตะเภาช่วงกลางและ่ช่วงปลายของคลองตะเภา) หมู่ที่ 4 ตำบลห่อหมก article
ผลประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ข้างรพสต.ห่อหมก หลังใหม่) ม.2 ต.ห่อหมก
ผลประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนลงลูกรัง (เลียบคลองคาง ด้านทิศใต้) ม.1 ต.ห่อหมก
ผลประกาศสอบราคาโครงการเสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จำนวน 2 ช่วง) ม.4 ต.แคตก
ผลประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เลียบริมคลองรางขะน้อยทางไปบ้านนายประสิทธิ์ สุขสมชล) ม.4 ต.ช่างเหล็ก
ผลประกาศสอบราคาโครงกรซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เลียบริมคลองโรงหลวง ฝั่งตรงข้ามวัดศิริสุขาราม ตรงบริเวณหน้าบ้านนายชูชาติ พรมราช) ม.4 ต.ช่างเหล็ก
หน้า 1/4
1 2 3 4  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2011 All Rights Reserved./Design By Nvprint_OHM

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท    หมู่ที่ 3 ตำบลบางยี่โท อำเภอบางไทร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โทร.035-785-032