ReadyPlanet.com
dot dot
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)


Untitled Document

หนังสือพิมพ์
โทรทัศน์เมืองไทย

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน


ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2565 article
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2565 ในรอบ 6 เดือน article
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา เสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) (จำนวน 3 ซอย) ม.1 ต.แคตก article
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) (ซอยบ้านนางทองหล่อ สุขสุทิน) ม.3 ต.บางยี่โท article
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) (เชื่อมต่อ รพ.สต.ห่อหมก) ม.2 ต.ห่อหมก article
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมไหล่ทางถนนลูกรัง (ถนนเลียบคลองหนองหลวง) หมู่ที่ 4 ต.แคตก article
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมไหล่ทางถนนลูกรัง (ถนนเลียบคลองไผ่เรียว) หมู่ที่ 1 ต.ห่อหมก article
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบบก.01) article
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564 article
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 article
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย (แบบ บก.06) article
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย (แบบ บก.06) article
รายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน ประจำปี 2564 article
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 article
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 article
แผนการจัดซื้อจัดจ้ดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 article
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2564 article
ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนฯ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโรงหลวง article
ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนฯ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์) article
ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนฯ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่างเหล็ก article
หน้า 1/8
1 2 3 4 5 6 7 8  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2011 All Rights Reserved./Design By Nvprint_OHM

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท    หมู่ที่ 3 ตำบลบางยี่โท อำเภอบางไทร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โทร.035-785-032