ReadyPlanet.com
dot dot
bulletผลงานและกิจกรรม
bulletข้อบัญญัติ
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
bulletคู่มือสำหรับประชาชน
bulletมาตราฐานการปฏิบัติงาน
bulletแผนการดำเนินงานประจำปี
dot
dot


Untitled Document

หนังสือพิมพ์
โทรทัศน์เมืองไทย

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน


ภาพกิจกรรม อบต.บางยี่โทซ่อมแซมไฟฟ้า และไฟถนน article
โครการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น article
กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่สำรวจผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง
โครงการทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 article
โครงการพัฒนาจิต ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และผู้พิการ ปีงบประมาณ 2561 article
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงาน อบต.บางยี่โท ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 article
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงาน อบต.บางยี่โท ร่วมปลูกและขยายพันธุ์ ต้นรวงผึ้ง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 article
โครงการ "คัดแยกขยะที่บ้าน ฝากธนาคารขยะที่ อบต." ประจำปี 2561 article
โครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ รวมพลังกำจัดผักตบชวา" ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 article
โครงการสร้างพื้นที่ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท ประจำปี 2561 article
โครงการคัดแยกขยะ ลดโลกร้อน ห่วงอาทรความปลอดภัยของเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2561 article
โครงการประเพณีสงกรานต์ รดน้ำ-ขอพร-เชิดชูผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 article
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 article
โครงการรวมพลังกำจัดผักตบชวา นำมาทำปุ๋ยหมัก ประจำปี 2561 article
โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่เพื่อบริการประชาชน ประจำปี 2561 article
โครงการอบรมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานของผู้บริหาร สมาขิกสภาองค์การบริหารส่ว่นตำบล พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 7-10 กุมภาพันธ์ 2561 article
โครงการพอเพียงเพื่อพ่อ เพาะพันธุ์ แบ่งปันเพื่อชุมชน ปีงบประมาณ 2561 article
โครงการ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติร่วมและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2561 article
โครงการ "ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน" ประจำปี 2561 article
โครงการ ทำบุญทอดผ้าป่าหนังสือเพื่อชุมชน ประจำปี 2561 article
หน้า 1/4
1 2 3 4  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2011 All Rights Reserved./Design By Nvprint_OHM

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท    หมู่ที่ 3 ตำบลบางยี่โท อำเภอบางไทร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โทร.035-785-032