ReadyPlanet.com
dot dot
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)


Untitled Document

หนังสือพิมพ์
โทรทัศน์เมืองไทย

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน


ภาพกิจกรรม อบต.บางยี่โทคณะผู้บริหารพบประชาชน article
โครงการรู้ทันภัยจากสื่อออนไลน์เพื่อสุขภาพกายจิตที่ดี article
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติทางถนน อบต.บางยี่โท ช่วงเทศกาลปีใหม่ 7 วันอันตราย ประจำปี 2566 article
โครงการทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 article
จังหวัด อำเภอ ลงตรวจเยี่ยมครัวเรือนตกเกณฑ์ ตามโครงการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา article
ประชาคมจัดทำแผนพัฒนา พ.ศ. 2566 - 2570 article
วันน้อมรำลึกครบรอบ ๑๐ ปี ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินทุ่งมะขามหย่อง article
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 article
งานทำบุญถวายภัตตาหารเพล ณ อบต.บางยี่โท
โครงการสวนครัวชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565
โครงการน้ำมันเก่า แลกน้ำมันใหม่ ลดรายจ่าย ใส่ใจสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2565
พิธีมอบสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย article
การประชุมสภาครั้งแรก ประจำปี 2565
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565 article
โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 article
โครงการรักษาความสะอาด ปลูกต้นไม้ ถนนสายรอง และชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 article
พิธีทำบุญอาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท article
โครงการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2564 article
ตรวจสอบน้ำยาเคมี (ถังดับเพลิง) article
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น article
หน้า 1/7
1 2 3 4 5 6 7  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2011 All Rights Reserved./Design By Nvprint_OHM

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท    หมู่ที่ 3 ตำบลบางยี่โท อำเภอบางไทร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โทร.035-785-032