ReadyPlanet.com
dot dot
bulletผลงานและกิจกรรม
bulletข้อบัญญัติ
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
bulletคู่มือสำหรับประชาชน
bulletมาตราฐานการปฏิบัติงาน
bulletแผนการดำเนินงานประจำปี
dot
dot


Untitled Document

หนังสือพิมพ์
โทรทัศน์เมืองไทย

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน


ภาพกิจกรรม อบต.บางยี่โทการจัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ article
โครงการส่งเสริมความรู้การป้องกันอุบัติภัยภายในชุมชน ฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 article
โครงการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับโรคภาวะหัวใจตายเฉียบพลัน ฯ article
ซ่อมแซมไฟฟ้า และไฟถนน article
โครการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น article
กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่สำรวจผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง
โครงการทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 article
โครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 article
โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2562 article
โครงการพอเพียงเพื่อพ่อ เพาะพันธุ์ แบ่งปันเพื่อชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 article
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 article
โครงการ "คัดแยกขยะที่บ้าน ฝากธนาคารขยะที่ อบต." ประจำปี 2561 article
โครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ รวมพลังกำจัดผักตบชวา" ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 article
โครงการสร้างพื้นที่ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท ประจำปี 2561 article
โครงการคัดแยกขยะ ลดโลกร้อน ห่วงอาทรความปลอดภัยของเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2561 article
โครงการประเพณีสงกรานต์ รดน้ำ-ขอพร-เชิดชูผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 article
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 article
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงาน อบต.บางยี่โท ร่วมปลูกและขยายพันธุ์ ต้นรวงผึ้ง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 article
โครงการรวมพลังกำจัดผักตบชวา นำมาทำปุ๋ยหมัก ประจำปี 2561 article
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงาน อบต.บางยี่โท ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 article
หน้า 1/5
1 2 3 4 5  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2011 All Rights Reserved./Design By Nvprint_OHM

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท    หมู่ที่ 3 ตำบลบางยี่โท อำเภอบางไทร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โทร.035-785-032