ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


Untitled Document

หนังสือพิมพ์
โทรทัศน์เมืองไทย

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน


ภาพกิจกรรม อบต.บางยี่โทโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทุกแห่งในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท แจกทรายอะเบทและน้ำยาพ่นหมอกควัน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ article
องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราชเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ณ ห้องประชุมอำเภอบางไทร วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ article
โครงการ"รูปแบบการพิมพ์หนังสือราชการไทย ด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในคอมพิวเตอร์ Microsoft Word ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสินสังวาลย์อุทิศ วันที่ 19 ตุลาคม 2558 article
โครงการ"คัดแยกขยะลดโลกร้อน ห่วงอาทรความปลอดภัยของเยาวชน" ประจำปี 2558 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโรงหลวง
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2558 ณ วัดช่างเหล็ก(พิบูลเกียรติ) วันที่ 31 สิงหาคม 2558
กิจกรรมกีฬา ท้องถิ่นสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด ประจำปี 2558 article
โครงการ ปั่น เดิน วิ่ง ปลูกต้นไม้ ปล่อยพันธ์ุปลา วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2558
โครงการชาวบางยี่โทพร้อมใจ แต่งชุดไทย ไปแห่เทียน (พรรษา) ประจำปี 2558 9 วัด วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 article
โครงการพัฒนาจิต ส่งเสริมคุณภาพชชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ ปี 2558 ณ จังหวัดนครปฐม article
โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ ประจำปี 2558 article
โครงการ ผู้สูงอายุปฏิบัติตนอย่างไร เมื่อภัยมา ประจำปี 2558 article
โครงการพัฒนาจิต ส่งเสริมคุณภาพชชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ ปี 2558 ณ วัดบางยี่โท article
โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล ประจำปี 2558-2560 article
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 article
โครงการหมู่บ้านรักษาศิล 5 ณ วัดศิริสุขขาราม วันที่ 30 มิถุนายน 2558 article
โครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน เวทีความคิดปฏิรูปประเทศไทย article
กิจกรรม วันขึ้นปีใหม่และทำบุญตักบาตร 2558 article
กิจกรรม วันพ่อแห่งชาติ 2557 article
โครงการ"คัดแยกขยะลดโลกร้อน ห่วงอาทรความปลอดภัยของเยาวชน"
โครงการ"คืนสีเขียวให้ชุมชน คืนต้นไม้ให้โลก"
หน้า 1/3
1 2 3  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2011 All Rights Reserved./Design By Nvprint_OHM

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท    หมู่ที่ 3 ตำบลบางยี่โท อำเภอบางไทร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โทร.035-785-032