ReadyPlanet.com
dot dot
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต (พ.ศ.2566 - 2570)


Untitled Document

หนังสือพิมพ์
โทรทัศน์เมืองไทย

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน


กองสวัสดิการสังคม
   
  นายภิญโญ  เข็มปัญญา  
  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  
     
 

 

 

 

-ว่าง-

 

 

 
     
  นักพัฒนาชุมชน  
     
 

 

   

 
  นางสาวกัญญารัตน์  ฤกษ์ประสูตร์  
  ผช.จพง.พัฒนาชุมชน  

 Copyright © 2011 All Rights Reserved./Design By Nvprint_OHM

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท    หมู่ที่ 3 ตำบลบางยี่โท อำเภอบางไทร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โทร.035-785-032