ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


Untitled Document

หนังสือพิมพ์
โทรทัศน์เมืองไทย

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน


กองสวัสดิการสังคม
   
  นายภิญโญ  เข็มปัญญา  
  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  
     
   
  นายธีรพันธ์  พระให้พร  
  นักพัฒนาชุมชน  
     
     
  นางสาวประภาพร  หลาวเพ็ชร์  
  ผช.จพง.พัฒนาชุมชน  

 Copyright © 2011 All Rights Reserved./Design By Nvprint_OHM

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท    หมู่ที่ 3 ตำบลบางยี่โท อำเภอบางไทร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โทร.035-785-032