ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


Untitled Document

หนังสือพิมพ์
โทรทัศน์เมืองไทย

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน


กองคลัง
   
  นางสาวเพยาว์  ยิ้มละมัย  
  หัวหน้าส่วนการคลัง  
     
  -ว่าง-
นางสาวชุติรดา  ยูรักคุณ   -
เจ้าหน้าที่พัสดุ   เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
     

 

 

 

 
 นายนทพล  วงษ์อำไพ   นางสาวรัชตา  ไวปรีชี
ผช.เจ้าหน้าที่พัสดุ   ผช.เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

 

 

   
 นางสาวหนึ่งฤทัย  สุขนัยกิจ    นางสาวสุนิสา  จิตรีมิตร
ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี     ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ
     
     
     
     

 Copyright © 2011 All Rights Reserved./Design By Nvprint_OHM

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท    หมู่ที่ 3 ตำบลบางยี่โท อำเภอบางไทร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โทร.035-785-032