ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


Untitled Document

หนังสือพิมพ์
โทรทัศน์เมืองไทย

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน


สำนักงานปลัด
   
 

นายชัยณรงค์ ไวปิติ

 ปลัด อบต.บางยี่โท

 
     
     
 

นางสาวลัดดา สหาวัตร 

 
  รองปลัด อบต.บางยี่โท  
   
นายภิญโญ  เข็มปัญญา   นางสาวจีนะ  วิถีไพร
นักพัฒนาชุมชน   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
     
 
นายเฉลิมพล  อยู่เกตุ   นายอนันต์  นิลย้อย
นักทรัพพยากรบุคลากร   เจ้าพนักงานป้องกันฯ
     
     
 
นายไพฑูลย์  สืบรักษาตระกูล   นางสุภาวดี วีรพงษ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ   ผช.จนท.บันทึกข้อมูล 
     

 

 

 

 

 

   
   
   
     
     
     
     

 Copyright © 2011 All Rights Reserved./Design By Nvprint_OHM

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท    หมู่ที่ 3 ตำบลบางยี่โท อำเภอบางไทร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โทร.035-785-032