ReadyPlanet.com
dot dot
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)


Untitled Document

หนังสือพิมพ์
โทรทัศน์เมืองไทย

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน


การจัดการน้ำเสียในชุมชน article

 

 

 การจัดการน้ำเสียในชุมชน

 

     น้ำเสีย หมายถึง น้ำที่มีสิ่งเจือปน  จนกระทั่งกลายเป็นน้ำที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อีกต่อไป  เมื่อปล่อยลงแหล่งน้ำธรรมชาติก็จะทำให้คุณภาพของแหล่งน้ำธรรมชาติเสียหาย

 

การจัดการน้ำเสียด้วย  Em Ball

 

 

Em  มาจากคำว่า  Effective Micro - organisms  หมายถึง  กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ  โดยต้นกำเนิดมาจากทางฝั่งประเทศญี่ปุ่น  โดยศาสตราจารย์  ดร.เทระโอะ  ฮิงะ  แห่งมหาวิทยาลัยริวกิว  เมืองโอกินาว่า  ได้ทดลองใช้เทคนิคทางชีวภาพในการปรับสมดุลของสิ่งแวดล้อม  โดยอาศัยกลุ่มจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง  อย่างเช่น   แลคโตบาซิลัส  เพนนิซีเลียม  ไตรโคเดอมา  ฟูซาเรียม  สเตรปโตไมซิส  อโซโตแบคเตอ  ไรโซเบียม  ยีสต์  รา  เป็นต้น 

 

วัสดุอุปกรณ์ในการทำ  EM  Ball

1. รำละเอียด

2. รำหยาบ

3. น้ำ

4. หัวเชื้อ  EM

5. กากน้ำตาล

6. ดินทรายละเอียด

 

 

ขั้นตอนการทำ Em Ball ไว้ใช้บำบัดน้ำเสียในครัวเรือน

1. นำรำละเอียด  2  ส่วน  รำหยาบ  2  ส่วน  ดินทรายละเอียด  1  ส่วน  มาผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน

2. นำหัวเชื้อ  EM  10  ช้อนแกง  กากน้ำตาล  10  ช้อนแกง  น้ำ  10  ลิตร  ผสมให้เข้ากัน

3. นำส่วนผสมทั้งข้อ 1  และข้อ  2  มาคลุกเคล้า แล้วค่อย ๆ เทน้ำ Em  ที่ผสมแล้วลงไป  แล้วปั้นให้เป็นก้อนกลม ๆ

4. เมื่อได้ Em ball ที่ปั้นเป็นก้อนแล้ว  ให้นำไปผึ่งลม ห้ามเอาผึ่งแดด  เพราะเชื้อจะตายได้

5. เมื่อนำก้อน  Em  ball  ไปผึ่งลมจนแห้งดีแล้วให้นำไปเก็บอีก  10 - 15 วันแล้วนำไปใช้บำบัดน้ำเสีย

 
เกร็ดความรู้เกี่ยวกับภาษี และอื่นๆ

ความหมายของ"การจัดการเรียนรู้" ( km )
แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย และภาษีโรงเรือนและที่ดิน article
คำแนะนำการชำระภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท article
การปฏิบัติเพื่อให้เกิดสวัสดิภาพจากวาตภัย article
หนังสือเสริมประสบการณ์ความรู้เรื่องเพศศึกษา ตอน วัยใสไกลเอดส์ article
การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม article
วิธีป้องกันและปฎิบัติตัวเมื่อเกิดอัคคีภัย article
วิธีปฏิบัติตนช่วงน้ำท่วมอย่างปลอดภัย article
ภาษีที่องค์การบริหารส่วนตำบลบบางยี่โทจัดเก็บเอง
ความรู้เรื่องยาเสพติดและโทษของยาเสตติด article
เกร็ดความรู้ภาษีโรงเรือน ภาษีที่ดิน และภาษีป้าย
พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (เฉพาะที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง)Copyright © 2011 All Rights Reserved./Design By Nvprint_OHM

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท    หมู่ที่ 3 ตำบลบางยี่โท อำเภอบางไทร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โทร.035-785-032