ReadyPlanet.com
dot dot
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต (พ.ศ.2566 - 2570)


Untitled Document

หนังสือพิมพ์
โทรทัศน์เมืองไทย

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน


ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ แบบบก.01 article
ประกาศกำหนดตารางแสดงวงเงินงบประมาณ แบบ บก.01 article
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) (เลียบคลองช่างเหล็ก) หมู่ที่ 1-4 ต.ช่างเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ article
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 article
รายงายผลการใช้จ่าย ประจำปี 2563 (รายงานรอบ 6 เดือน) article
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อ DLTV ศพด.ตำบลบางยี่โท article
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส article
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 article
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 article
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 article
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2562 article
การติดป้ายประกาศตามโครงการก่อสร้างต่าง ๆ article
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเก้าเลี้ยว บ้านข้างวัด ม.1 ต.บางยี่โท article
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเก้าเลี้ยว บ้านข้างวัด ม.1 ต.บางยี่โท article
ตาราง ปปช. 01 โครงการ จ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายเก้าเลี้ยว ม.1 ต.บางยี่โท article
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา DLTV article
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ article
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากถนนสายหลัก ถึงบ้านนายเทียบ สนทอง) ม.5 ต.แคตก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เลียบคลองเหนือ) ม.2 ต.หน้าไม้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) article
หน้า 3/8
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2011 All Rights Reserved./Design By Nvprint_OHM

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท    หมู่ที่ 3 ตำบลบางยี่โท อำเภอบางไทร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โทร.035-785-032