ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


Untitled Document

หนังสือพิมพ์
โทรทัศน์เมืองไทย

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน


แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย และภาษีโรงเรือนและที่ดิน article

 
เกร็ดความรู้เกี่ยวกับภาษี และอื่นๆ

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ article
ความหมายของ"การจัดการเรียนรู้" ( km )
คำแนะนำการชำระภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท article
การปฏิบัติเพื่อให้เกิดสวัสดิภาพจากวาตภัย article
หนังสือเสริมประสบการณ์ความรู้เรื่องเพศศึกษา ตอน วัยใสไกลเอดส์ article
การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม article
วิธีป้องกันและปฎิบัติตัวเมื่อเกิดอัคคีภัย article
วิธีปฏิบัติตนช่วงน้ำท่วมอย่างปลอดภัย article
ภาษีที่องค์การบริหารส่วนตำบลบบางยี่โทจัดเก็บเอง
ความรู้เรื่องยาเสพติดและโทษของยาเสตติด article
เกร็ดความรู้ภาษีโรงเรือน ภาษีที่ดิน และภาษีป้าย
พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (เฉพาะที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง)
การจัดการน้ำเสียในชุมชน articleCopyright © 2011 All Rights Reserved./Design By Nvprint_OHM

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท    หมู่ที่ 3 ตำบลบางยี่โท อำเภอบางไทร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โทร.035-785-032