ReadyPlanet.com
dot dot
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต (พ.ศ.2566 - 2570)


Untitled Document

หนังสือพิมพ์
โทรทัศน์เมืองไทย

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน


วิธีปฏิบัติตนช่วงน้ำท่วมอย่างปลอดภัย article

วิธีปฏิบัติตนช่วงน้ำท่วมอย่างปลอดภัย
ปภ.แนะวิธีปฏิบัติตนช่วงน้ำท่วมอย่างปลอดภัย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
1.  หลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำในที่น้ำท่วม พายเรือเข้าใกล้เสาไฟฟ้า เพราะอาจเกิดไฟฟ้าดูด
2.  ไม่อยู่ใกล้ทางน้ำไหลหรือร่องน้ำ เพราะอาจเกิดดินถล่ม
3.  ควรย้ายปลั๊กไฟ และสวิตซ์ไฟ ให้อยู่สูงกว่าระดับน้ำท่วมถึง
4.  ตัดกระแสไฟฟ้าภายในบ้าน เพื่อป้องกันไฟฟ้าดูดเสียชีวิต
5.  หลีกเลี่ยงการลงเล่นน้ำ จับปลาในบริเวณที่น้ำท่วมขังหรือทางน้ำไหลผ่าน เพราะกระแสน้ำที่เชี่ยวกรากอาจพัดจมน้ำ เสียชีวิต
6.  บ้านที่มีเด็กเล็กควรเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ ไม่ปล่อยให้บุตรหลานไปเล่นน้ำอย่างเด็ดขาด
7.  ระมัดระวังสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษ เช่น งู ตะขาบ แมลงป่อง ที่อาจหนีน้ำขึ้นมาอาศัยอยู่ในบ้านเรือนบริเวณใต้ตู้ รองเท้า เสื่อ ผ้าเช็ดเท้า
8.  จัดเก็บข้าวของเครื่องใช้และอุปกรณ์ภายในบ้านให้เป็นระเบียบ เพื่อป้องกันสัตว์มีพิษแอบอาศัยอยู่ภายในบ้าน
9.  ควรเพิ่มความระมัดระวังโรคติดต่อที่มักเกิดบ่อยครั้งในช่วงน้ำท่วม ได้แก่ โรคฉี่หนู อหิวาตกโรค ไข้ไทฟอยด์ โรคตับอักเสบ ตาแดง และไข้เลือดออก
10.  ควรบริโภคน้ำสะอาดและรับประทานอาหารที่สุกและสดใหม่
11.  หากต้องเดินลุยน้ำให้สวมใส่รองเท้าบู๊ททุกครั้ง เพื่อป้องกันอันตรายจากสัตว์มีพิษและการถูกตะปูตำ สังกะสีบาด
12.  กรณีที่ต้องเดินลุยน้ำตอนกลางคืน ควรพกไฟฉายติดตัว
13.  ห้ามเดินตามความเคยชินอย่างเด็ดขาด เพราะอาจเกิดอันตรายได้โดยไม่รู้ตัว
14.  ควรดูแลสภาพแวดล้อมรอบบ้านให้สะอาดอยู่เสมอ รักษาสุขภาพให้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดเวลาจะช่วยป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่าง กายและโรคระบาดต่าง ๆ
15.  ควรเพิ่มความระมัดระวังในการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด ไม่ยืนในน้ำและใช้มือจับสายไฟอย่างเด็ดขาด เพราะอาจได้รับอันตรายจากไฟฟ้าลัดวงจรได้ หากไม่มีความรู้ในการซ่อมแซมเครื่องไฟฟ้าห้ามใช้อย่างเด็ดขาด เพราะอาจเกิดอันตรายได้
หากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน ควรตั้งสติให้มั่น อย่าตื่นตระหนก ปฏิบัติตามคำเตือนของหน่วยงานราชการอย่างเคร่งครัด สังเกตสัญญาณเตือนภัย  สังเกตุขีดบอกระดับน้ำ หากมีฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลานาน ระดับน้ำในคลองเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ให้รีบอพยพออกจากพื้นที่ไปยังพื้นที่ปลอดภัยตามเส้นทางที่กำหนดในทันที
เกร็ดความรู้เกี่ยวกับภาษี และอื่นๆ

ความหมายของ"การจัดการเรียนรู้" ( km )
แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย และภาษีโรงเรือนและที่ดิน article
คำแนะนำการชำระภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท article
การปฏิบัติเพื่อให้เกิดสวัสดิภาพจากวาตภัย article
หนังสือเสริมประสบการณ์ความรู้เรื่องเพศศึกษา ตอน วัยใสไกลเอดส์ article
การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม article
วิธีป้องกันและปฎิบัติตัวเมื่อเกิดอัคคีภัย article
ภาษีที่องค์การบริหารส่วนตำบลบบางยี่โทจัดเก็บเอง
ความรู้เรื่องยาเสพติดและโทษของยาเสตติด article
เกร็ดความรู้ภาษีโรงเรือน ภาษีที่ดิน และภาษีป้าย
พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (เฉพาะที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง)
การจัดการน้ำเสียในชุมชน article
⛈กอนช. เฝ้าระวังฝนตกหนักต่อเนื่อง ระดับน้ำเพิ่มขึ้น เสี่ยงเกิดอุทกภัยหลายพื้นที่ถึง 25 พ.ค.นี้
แผนเผชิญเหตุอุทกภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท ปี 2565Copyright © 2011 All Rights Reserved./Design By Nvprint_OHM

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท    หมู่ที่ 3 ตำบลบางยี่โท อำเภอบางไทร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โทร.035-785-032