ReadyPlanet.com
dot dot
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต (พ.ศ.2566 - 2570)


Untitled Document

หนังสือพิมพ์
โทรทัศน์เมืองไทย

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน


ภาษีที่องค์การบริหารส่วนตำบลบบางยี่โทจัดเก็บเอง
ภาษีที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โทจัดเก็บเองได้แก่
(1) ภาษีโรงเรีอนและที่ดิน
(2) ภาษีป้าย
(3) ภาษีบำรุงท้องที่
(4) ค่าใบอนุญาตสะสมอาหาร
ภาษี โรงเรือนและที่ดินหมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ กับที่ดินที่ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น เป็นภาษีที่จัดเก็บจากบ้านเช่า อาคารร้านค้า ตึกแถว สำนักงาน บริษัท ธนาคาร โรงแรม โรงภาพยนตร์ โรงพยาบาล โรงเรียน แฟลต อพาร์ตเม้นท์ หอพักคอนโดมิเนียน สนามมวย บ่อนไก่ สนามม้า บ่อนปลา คลังสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม สนามกอล์ฟ ท่าเรือ ฟาร์มสัตว์ และบริเวณที่ดินปกติใช้ร่วมไปกับโรงเรือนนั้น ฯลฯ
 
ภาษี ป้าย เป็นภาษีที่จัดเก็บจากป้ายชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือประกอบกิจการอื่น เพื่อหารายได้ หรือโฆษณาการค้า หรือกิจการอื่น เพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะได้แสดง หรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆ ด้วยอักษรภาย หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลักจารึก หรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น
ภาษีบำรุงท้องที่ มีวิธีจัดเก็บดังนี้
(1) จะเสียตามราคาปานกลางของที่ดินที่หลายอัตรา ขอรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง
(2) ที่ดินว่างเปล่า หรือไม่ได้ทำประโยชน์จะต้องเสียภาษีเป็น 2 เท่า ของอัตราปกติ
 
กำหนดระยะเวลาการยื่นภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน   มกราคม-กุมภาพันธ์ ของทุกปี
ภาษีป้าย   มกราคม – มีนาคม ของทุกปี
ภาษีบำรุงท้องที่   มกราคม-เมษายน ของทุกปี
สะสมอาหาร   มกราคม-มีนาคม ของทุกปี

 
เกร็ดความรู้เกี่ยวกับภาษี และอื่นๆ

ความหมายของ"การจัดการเรียนรู้" ( km )
แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย และภาษีโรงเรือนและที่ดิน article
คำแนะนำการชำระภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท article
การปฏิบัติเพื่อให้เกิดสวัสดิภาพจากวาตภัย article
หนังสือเสริมประสบการณ์ความรู้เรื่องเพศศึกษา ตอน วัยใสไกลเอดส์ article
การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม article
วิธีป้องกันและปฎิบัติตัวเมื่อเกิดอัคคีภัย article
วิธีปฏิบัติตนช่วงน้ำท่วมอย่างปลอดภัย article
ความรู้เรื่องยาเสพติดและโทษของยาเสตติด article
เกร็ดความรู้ภาษีโรงเรือน ภาษีที่ดิน และภาษีป้าย
พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (เฉพาะที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง)
การจัดการน้ำเสียในชุมชน article
⛈กอนช. เฝ้าระวังฝนตกหนักต่อเนื่อง ระดับน้ำเพิ่มขึ้น เสี่ยงเกิดอุทกภัยหลายพื้นที่ถึง 25 พ.ค.นี้
แผนเผชิญเหตุอุทกภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท ปี 2565Copyright © 2011 All Rights Reserved./Design By Nvprint_OHM

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท    หมู่ที่ 3 ตำบลบางยี่โท อำเภอบางไทร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โทร.035-785-032