ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


Untitled Document

หนังสือพิมพ์
โทรทัศน์เมืองไทย

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน


โครงการปลูกต้นไม้ article

 
ภาพกิจกรรม อบต.บางยี่โท

โครงการ"คัดแยกขยะลดโลกร้อน ห่วงอาทรความปลอดภัยของเยาวชน"
โครงการ"คืนสีเขียวให้ชุมชน คืนต้นไม้ให้โลก"
การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด ประจำปี 2557
โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2557
โครงการประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพร เชิดชูผู้สูงอายุ ประจำปี 2557
โครงการวันเด็กแห่งชาติ 2557
โครงการทำบุญตักบาตร ต้อนรับปีใหม่ 2557
โครงการพัฒนาจิต ส่งเสริมคุณภาพชชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ ปี 2556
งานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำ ขอพร เชิดชูผู้สูงอายุ ประจำปี 2556
กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ครั้งที่ 7
คลองสวยน้ำใส(กิจกรรมชุมชม ม.๓ ตำบลบางยี่โท
งานวันสตรีสากล ปี ๒๕๕๖
บริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ปี ๒๕๕๖
ศึกษาดูงาน จ. น่าน ปี ๒๕๕๖
วันเด็ก ปี ๒๕๕๖
ทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่ ปี๒๕๕๖
วันสงกรานต์ ปี 2554 article
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อิ่มบุญ อิ่มใจ article
ท้องถิ่นสัมพันธ์ ต้านภัยยาเสพถิ่น article
กีฬาที่ราชคราม article
ฉีดยาหมาแมวกันบ้า article
ประชุมอบรมสัมมนาอสป. article
จังหวัดเคลื่อนที่ articleCopyright © 2011 All Rights Reserved./Design By Nvprint_OHM

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท    หมู่ที่ 3 ตำบลบางยี่โท อำเภอบางไทร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โทร.035-785-032