ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


Untitled Document

หนังสือพิมพ์
โทรทัศน์เมืองไทย

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน


กองการศึกษา
   
     
  หัวหน้าส่วนการศึกษา  
 

 

 

 

 ว่า่ง

 

 

              

 
 

 

 

 

 

 
นางยุพิน  อินทรธุ   นางสาวฉัตราภรณ์  อินทรธุ
หัวหน้า ศพด.บ้านใน
  ผู้ดูแลเด็กเล็ก
ศพด.บ้านใน   ศพด.บ้านใน
     
 
นางสาวยุพา  จิตขันธี   นางตาวัน  กิจพงษ์ศรี
ผู้ดูแลเด็กเล็ก   ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก
ศพด.บ้านใน   ศพด.บ้านช่างเหล็ก
     
 
นางมนเทียน  มงคลทรง   นางจิตราภรณ์  สินมาก
ผู้ดูแลเด็กเล็ก   ผู้ดูแลเด็กเล็ก
ศพด.บ้านช่างเหล็ก   ศพด.บ้านโรงหลวง
     
 
นางสาวศิริรัตน์  สุขราชกิจ   นางนิภา  โภชชงค์
ผู้ดูแลเด็กเล็ก   ผู้ดูแลเด็ก
ศพด.วัดหน้าต่างใน   ศพด.ตำบลบางยี่โท
     
     

 Copyright © 2011 All Rights Reserved./Design By Nvprint_OHM

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท    หมู่ที่ 3 ตำบลบางยี่โท อำเภอบางไทร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โทร.035-785-032